ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ตามอัตรากำลังที่ว่าง ดังนี้

๑. นักบริหารงานการศึกษา ๖ จำนวน ๑ อัตรา

๒. นิติกร ๓-๕/๖ ว จำนวน ๑ อัตรา

๓. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ ว จำนวน ๑ อัตรา

๔. นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ ว จำนวน ๑ อัตรา

๕. นายช่างโยธา ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ โอน(ย้าย) pdf 

0

Add a Comment


one × 4 =

Captcha loading...