โครงการอบรมผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป (ถักกระเป๋าจากไหมพรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อบต.ป่าไร่ได้จัดโครงการอบรมผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป (ถักกระเป๋าจากไหมพรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ป่าไร่

 

0

Add a Comment


Captcha loading...