งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ จัดโครงการอบรมชี้แจงเตรียมการดำเนินการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ จัดโครงการอบรมชี้แจงเตรียมการดำเนินการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

0

Add a Comment


Captcha loading...