งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ออกติดป้ายจราจร ป้ายเตือน จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และโค้งอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ ต.ป่าไร่

Posted by:

วันที่ 24 ธ.ค. 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ออกติดป้ายจราจร ป้ายเตือน จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และโค้งอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ ต.ป่าไร่

0

Add a Comment


Captcha loading...