ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคู่มือเอกสารตามโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การ

Posted by:

0

Add a Comment


Captcha loading...