ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

Posted by:

0

Add a Comment


Captcha loading...