โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีฝึกอาชีพสานหมวกและทำขนมจีบ

Posted by:

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564 กลุ่มสตรีตำบลป่าไร่ขอใช้สถานที่ห้องประชุม อบต.ป่าไร่จัดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีฝึกอาชีพสานหมวกและทำขนมจีบ

0

Add a Comment


Captcha loading...