งานป้องกันฯ อบต.ป่าไร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน บ้านนาทาม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

Posted by:

วันที่ 10 ก.ย. 64 งานป้องกันฯ อบต.ป่าไร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน บ้านนาทาม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

0

Add a Comment


Captcha loading...