เด็กอนุบาล!! เข้าวัด ร่วมสืบสานพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา

Posted by:

เด็กอนุบาล!! เข้าวัด ร่วมสืบสานพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าไร่ ได้พาเด็กนักเรียนไปทำบุญที่วัด เนื่องในวันมาฆบูชาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ใกล้จะมาถึง กิจกรรมวันมาฆบูชาที่จัดขึ้นยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความสนใจในพุทธศาสนา ตลอดจนพุทธประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

0

Add a Comment


Captcha loading...