จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก

Posted by:

จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ได้จัดโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าไร่ โดยมีโครงการดังนี้
1.โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
2.โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
3.โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

0

Add a Comment


Captcha loading...