โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

วันศุกร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น.
ท่านสมศักดิ์ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม KICK OFF “โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสะอาด และสวยงามยิ่งขึ้น โดยดำเนินกิจกรรม ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ และวัดสว่างอารมณ์ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล

0

Add a Comment


Captcha loading...