ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(เส้นบ้านนายนพดล) บ้านโนนสวาท หมุ่ที่ ๑๑

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางหน้าสำนักสงฆ์ดงทะขื่อ)บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางหน้าบ้านนายหนูเวียง)บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๙

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางหน้าบ้านนางวาน ใจทัด) บ้านป่าชาด หมู่ที่ ๑

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางไปประมง) บ้านนามน หมู่ที่๔

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางบ้านนายเทิดศักดิ์) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางข้างบ้านนางอรอุมา) บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางข้างบ้านนางสมชัย) บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗

Posted by:

0

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แก้ไขเพิ่มเติม)ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานอบต.ป่าไร่หอประชุมอบต.ป่าไร่และหอประชุมสภา อบต.ป่าไร่ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒

Posted by:

0
Page 1 of 3 123