งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ร่วมกับ สภ.ป่าไร่ จิตอาสาแจกแผ่นพับรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร คาดเข็มขัด ใส่หมวกกันน็อก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

Posted by:

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ร่วมกับ สภ.ป่าไร่ จิตอาสาแจกแผ่นพับรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร คาดเข็มขัด ใส่หมวกกันน็อก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ จัดโครงการอบรมชี้แจงเตรียมการดำเนินการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

Posted by:

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ จัดโครงการอบรมชี้แจงเตรียมการดำเนินการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมชี้แจงเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ออกติดป้ายจราจร ป้ายเตือน จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และโค้งอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ ต.ป่าไร่

Posted by:

วันที่ 24 ธ.ค. 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ออกติดป้ายจราจร ป้ายเตือน จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และโค้งอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ ต.ป่าไร่

0