ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคู่มือเอกสารตามโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การ

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

Posted by:

0