งานป้องกันฯ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยทราย มีต้นไม้ล้มทับสายไฟ

Posted by:

วันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา17.10 น. งานป้องกันฯ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยทราย มีต้นไม้ล้มทับสายไฟ เส้นทางซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าทีออกปฏิบัติหน้าที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ทับสายไฟเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านใช้เส้นทาง สัญจร ได้ตามปกติ
0

กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอาการ ปวดหัวตัวร้อน

Posted by:

วันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 09.41น. กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอาการ ปวดหัวตัวร้อน ชื่อ นายจิรพล อุณวงค์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 59 หมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาลดอนตาลเป็นที่เรียบร้อย

0

กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกรับผู้ป่วย ถูกทำร้ายร่างกาย ชื่อ นายชารี อ่อนประทุม อายุ 57 ปี บ้านนาทาม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลดอนตาลเป็นที่เรียบร้อย

Posted by:

วันที่ 12 ก.ย.64 เวลา 17.41 น.กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกรับผู้ป่วย ถูกทำร้ายร่างกาย ชื่อ นายชารี อ่อนประทุม อายุ 57 ปี บ้านนาทาม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลดอนตาลเป็นที่เรียบร้อย

0

กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอาการหายใจไม่สะดวก ชื่อนางทุม ดีดวงพันธ์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ 7 บ้านห้วยทราย ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

Posted by:

วันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 12.05 น. กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอาการหายใจไม่สะดวก ชื่อนางทุม ดีดวงพันธ์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ 7 บ้านห้วยทราย ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

0

กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน หกล้ม ชื่อ น.ส.ดวงใจ ใจทัศน์ อายุ 40 ปี บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

Posted by:

วันที่ 12 ก.ย.64 เวลา 09.41 น. กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ให้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน หกล้ม ชื่อ น.ส.ดวงใจ ใจทัศน์ อายุ 40 ปี บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

0

กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอาการเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ชื่อนายปรีชา ใบภักดิ์ดี บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

Posted by:

กู้ชีพ อบต.ป่าไร่ ได้รับแจ้งจาก 1669 ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอาการเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ชื่อนายปรีชา ใบภักดิ์ดี บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

เรียบร้อย

0

งานป้องกันฯ อบต.ป่าไร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน บ้านนาทาม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

Posted by:

วันที่ 10 ก.ย. 64 งานป้องกันฯ อบต.ป่าไร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน บ้านนาทาม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

0