ลงเยี่ยมบ้านคนพิการ นางสีไว อินธิบุตร เพื่อประมาณการ ปร.4ปร.5 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านคนพิการต่อไป

Posted by:

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ผอ.กองช่างร่วมกับงานพัฒนาชุมชนและผู้นำหมู่บ้านหนองเม็ก ม.3 ลงเยี่ยมบ้านคนพิการ นางสีไว อินธิบุตร เพื่อประมาณการ ปร.4ปร.5 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านคนพิการต่อไป

0

เเก้ไข ไฟฟ้าส่องสว่างดับทั้งหมู่บ้าน บ้านนาสมบุรณ์ ม.10 LT.Switch Short Circuit Calculation เเก้ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านห้วยทราย ม.7 เเละ ซ่อมเเซมถนนคอนกรีตชำรุด เส้นทางลานยาง บ้านป่าชาด ม.1 ครับ

Posted by:

0