ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ป่าไร่ ม.๒.

Posted by:

0

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.ป่าไร่ หมู่ ๒

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางซอยเข้าบ้านนายเสริม)บ้านป่าไร่ หมู่ที่๒

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที่๗

Posted by:

0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อถุงยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๐๑๑ ถุง

Posted by:

0
Page 1 of 2 12