งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ร่วมกับ สภ.ป่าไร่ จิตอาสาแจกแผ่นพับรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร คาดเข็มขัด ใส่หมวกกันน็อก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

Posted by:

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ ร่วมกับ สภ.ป่าไร่ จิตอาสาแจกแผ่นพับรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร คาดเข็มขัด ใส่หมวกกันน็อก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

0
Page 1 of 5 12345