ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปนาช่างก้อม บ้านป่าไร่ หมู่ที่๒

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเกรดเกลี่ยถนนภายในตำบลป่าไร่ ถนนสายทางภายในตำบลป่าไร่

Posted by:

0

โครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

โครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วันที่  10  เมษายน   2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
0

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค

Posted by:

0

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ITA O17)

Posted by:

0

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ป่าไร่ (แบบฟอร์ม ITA O14)

Posted by:

0
Page 1 of 2 12