ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดารหาร

โทรศัพท์ ,โทรสาร : 0-4266-4412 

E-mail : 6490304@dla.go.th